KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube KKA auf flickr

1. Општо:Заштитата и безбедноста на вашите лични податоци ни се многу важни. Оттука, оваа веб страница ги складира и обработува податоците исклучиво во согласност со австрискиот Закон за заштита на податоци (DSG), односно ЕУ-регулативата за заштита на податоците (DSGVO).Како корисник, Вие целосно се согласувате со обработката на вашите податоци согласно оваа изјава.2. Права на лицата чиишто податоци се обработуваат:Во секое време ви стојат на располагање правата во согласност со DSG и DSGVO. Ова се права за добивање на информации, исправка, бришење, ограничување, преносливост на податоци, отповикување и приговор.Овие права можат, на пример, да се побараат по пошта или е-пошта на datenschutz@kulturkontakt.or.at. Поштенската адреса и понатамошните информации за контакт може да се најдат на веб страната. www.kulturkontakt.or.at/impressum Ако ја повлечете согласноста за обработка на вашите п

Artikel

 KulturKontakt Austria

Izjava o zaštiti podataka (U slučaju sumnje, originalna politika privatnosti je na izvornom jeziku njemački)


1. Opće informacije:
Zaštita i sigurnost Vaših ličnih podataka je za nas važna. Ova web stranica stoga čuva i obrađuje podatke isključivo u smislu Zakona o zaštiti podataka Austrije (DSG), u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Vi kao korisnik se u potpunosti slažete sa obradom podataka u smislu ove izjave.

2. Prava osoba na koje se zaštita ličnih podataka odnosi:
Vi u svakom trenutku raspolažete pravima osobe na koju se lični podaci odnose u skladu sa DSG i GDPR. To su pravo na dobijanje, ispravljanje, brisanje, ograničavanje, prenosivost podataka, opozivanje podataka i prigovor.

Ova prava možete ostvariti tako što ćete nam se obratiti putem pošte ili putem e-maila na e-mail adresu datenschutz@kulturkontakt.or.at. Poštansku adresu i dodatne kontakt informacije možete naći u impresumu. www.kulturkontakt.or.at/impressum

Kada povučete suglasnost za obradu podataka koji su ključni za vođenje stranice, nakon toga Vam više nije dozvoljeno da koristite predmetnu internet ponudu, odnosno daljim ili ponovnim korištenjem predmetne internet ponude se ponovo u potpunosti slažete sa obradom podataka u smislu ove izjave o zaštiti podataka.

Ukoliko pretpostavljate da je prilikom obrade Vaših podataka prekršeno važeće pravo o zaštiti podataka ili da su Vaša prava na zaštitu podataka prekršena na drugi način, možete podnijeti žalbu nadzornom organu. U Austriji je to Agencija za zaštitu podataka. https://www.dsb.gv.at/

3. Odgovornost za zaštitu podataka:
KulturKontakt Austria je odgovoran za zaštitu podataka. Kontakt informacije se nalaze u impresumu. Svoje upite također možete poslati putem e-maila na e-mail adresu: datenschutz@kulturkontakt.or.at

4. Postupanje sa podacima:
Mi u potpunosti priznajemo važnost pažljivog postupanja sa Vašim ličnim podacima.

Direktni lični podaci se na ovoj web stranici ne prikupljaju automatski i ne izrađuju se lični profili korisnika. Samo ukoliko aktivno unesete (na primjer) ime, broj telefona, interese, itd., ovoj web stranici otkrivate svoje podatke.

U slučaju određenih aktivnosti na ovoj web stranici se od Vas traži da navedete podatke o sebi u web formularima stavljenim na raspolaganje za ovu svrhu, poput prijave na bilten ili u slučaju ponuđenih platformi. Možete to slobodno učiniti. Međutim, ukoliko donesete tu odluku, u određenim okolnostima može biti neophodno stavljanje na raspolaganje ličnih podataka (ime, e-mail adresa, poštanska adresa, i sl.).

Čim nam date svoje lične podatke u vezi sa određenom aktivnošću, primate k znanju da mi, kao i ovlašteni partneri od povjerenja, u svrhu provedbe te aktivnosti i ažuriranja podataka vezanih za istu prenosimo, skladištimo i obrađujemo te podatke. Ove podatke ne ustupamo trećim licima bez Vaše dozvole.

5. Postupanje sa fotografijama:
Učešćem na događajima koje organizira KulturKontakt Austria nam dajete svoju dozvolu da objavimo fotografije, audio i video zapise koji su nastali u svrhu dokumentiranja događaja.

Školske fotografije:
Učešćem u projektima KKA, autor/autorica daje KulturKontakt Austria [a u slučaju projekata koji se rade po nalogu Saveznog ministarstva, također i Saveznom ministarstvu za obrazovanje, znanost i istraživanje] besplatno, neograničeno i neekskluzivno pravo da prenesene tekstove, filmove, fotografije, audio i video zapise koristi, kopira, mijenja, prilagođava i objavljuje (u potpunosti ili djelimično) širom svijeta u nekomercijalne svrhe i u svrhu vlastitog komuniciranja sa javnošću u štampanim, web medijima i na društvenim mrežama. Međutim, ovu izjavu je moguće povući u bilo kojem trenutku slanjem pisanog dopisa na e-mail adresu office@kulturkontakt.or.at. Ovakav opoziv važi za sve buduće objave, ali ne i za komuniciranje sa javnošću koje se već desilo.

Ukoliko KulturKontakt Austria koristi takvo djelo [i u slučaju projekata koji se rade po nalogu Saveznog za obrazovanje, znanost i istraživanje], ne postoji pravo na naknadu. Učesnik/učesnica izjavljuje da prenos doprinosa i podataka ne krši prava trećih lica (posebno pravo na vlastitu sliku i prava u smislu Zakona o zaštiti podataka).

Izjave o slaganju neophodne za korištenje dostavljenih tekstova, filmskih, fotografskih, audio i video zapisa kao i izjave roditelja nastavnice i nastavnici trebaju zahtijevati unaprijed ili one već trebaju postojati u školi.

6. Saradnja sa osobama koje izvršavaju naloge i trećim licima:
Ukoliko trećim licima dajemo nalog za obradu podataka na osnovu takozvanog ''Ugovora o obradi naloga'', to se vrši u skladu sa članom 28. GDPR.

7. Podaci koje ova web stranica skladišti automatski:
Slijedeći podaci koji nisu direktni lični podaci se automatski skladište i obrađuju kada posjetite ovu web stranicu:

7.1. Log servera:
Aktuelna javna IP adresa Vašeg kompjutera, zajedno sa datumom i vremenom pozivanja, koja datoteka se traži (naziv pozvane datoteke i URL), koja količina podataka Vam se prenosi, obavijest da li je upit bio uspješan, podaci za prepoznavanje pretraživača koji se koristi i operativnog sistema koji se koristi, kao i web stranica sa koje se pristupilo istom (ukoliko se pristupanje vrši putem poveznice) i riječi pretrage. Informacije datoteke zapisnika se iz sigurnosnih razloga čuvaju tokom 180 dana (npr. u svrhu otkrivanja radnji zloupotrebe i prevare), a zatim se brišu. Podaci koje je neophodno čuvati i dalje u svrhu dokazivanja su izuzeti od brisanja do konačnog rješenja određenog incidenta. Logovi servera se čuvaju kako bi se mogla provjeriti sigurnost sistema, vršiti tehničko upravljanje web stranicom, poboljšavati ponudu, kao i za statističke svrhe. Ukoliko je to potrebno, ovi se podaci po sudskom nalogu prenose organima gonjenja. Osim toga, podaci se ne prenose trećim licima.

7.2. Kolačići za sesiju (tehnički neophodni kolačići):
Skrećemo Vam pažnju da tokom posjeta našoj web stranici koristimo kolačiće za sesiju. Oni čuvaju prijavne informacije ili omogućavaju sigurnu prijavu. Ovi kolačići se brišu nakon završetka sesije relevantnog pretraživača. Sa pravnog aspekta nije potrebna Vaša dozvola za korištenje kolačića, a kolačiće nije moguće deaktivirati u postavkama preferencija. Naš server neke od tih kolačića  prenosi na Vaš kompjuterski sistem, a pri tome se radi o kolačićima vezanim za sesiju. Oni se po završetku sesije pretraživača automatski ponovo brišu sa Vašeg čvrstog diska.

7.3. Web stranica KKA ne koristi kolačiće za praćenje. 

7.4. Web stranica KKA ne koristi Google Analytics.

7.5. SSL kodiranje:
Web stranica KKA koristi industrijski standard SSL (Secure Sockets Layer) u svrhu kodiranja Vaših podataka. Prilikom SSL kodiranja, Vaši podaci se prije prenosa na server KKA na takav način mijenjaju, da ih treća lica ne mogu dekodirati. Na taj način se osigurava povjerljivost Vaših podataka prilikom prenosa na web stranicu.

7.6. Društvene mreže:
Web stranica KKA ne koristi dodatke za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama. KKA koristi takozvane poveznice za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Tek kada kliknete na dugme dolazi do uspostavljanja direktne veze sa serverima relevantnog ponuđača i prenosi se informacija o tome koju web stranicu upravo posjećujete i koji sadržaj dijelite. Ukoliko ste tokom posjete našoj web stranici prijavljeni kao registrirani korisnik kod tog ponuđača, ponuđač može povezati posjetu sa Vašim profilom. U tu svrhu je pod određenim okolnostima dovoljno da samo otvorite našu web stranicu. Ukoliko dijelite sadržaje ili ste stavili 'sviđa mi se' na sadržaje, to postaje vidljivo drugim osobama na toj društvenoj mreži u skladu sa postavkama privatnosti koje ste odabrali. Pored toga, ovi ponuđači zadržavaju pravo da sažete statistike o aktivnostima korisnika prenose trećim licima, tj. drugim korisnicima i partnerima, oglašivačima i povezanim web stranicama. KKA nema nikakav utjecaj na obim podataka koje ovi ponuđači izuzimaju prilikom dijeljenja ili stavljanja 'sviđa mi se' na sadržaje, te Vas stoga molimo da informacije o prikupljanju, proslijeđivanju i upotrebi Vaših podataka pronađete u napomenama o zaštiti podataka ovih ponuđača:

Facebook: de-de.facebook.com/policy.php

Twitter: twitter.com/de/privacy

8. Bilten:
Mi šaljemo bilten samo na osnovu dozvole primatelja/primateljice ili na osnovu zakonske dozvole. Na kraju svakog biltena možete pronaći poveznicu za otkazivanje biltena ili nam možete poslati e-mail sa predmetom ''Odjava sa biltena'' na news@kulturkontakt.or.at. Više informacija o tzv. dvostrukom postupku saglasnosti možete pronaći ovdje postupku: www.kulturkontakt.or.at/newsletter

9. Prijava na događaje koje KKA organizira u okviru programa/projekata:
Vaši lični podaci (ime, institucija, adresa, e-mail) se skladište u našem sistemu adresa u svrhu organiziranja događaja. Podaci koje navedete prilikom prijave na događaje se obrađuju i čuvaju za pripremu, eventualno prenos dokumenata vezanih za događaje, organizaciju događaja, dokumentiranje događaja (posebno putem lista učesnika i učesnica) i evaluaciju događaja. Prijavom nam dajete dozvolu za obradu i objavu fotografija i video zapisa sačinjenih tokom događaja u svrhu dokumentiranja, kao i u publikacijama KulturKontakt Austria ili na internetu.

Ukoliko u roku od sedam dana od događaja putem e-maila na e-mail adresu office@kulturkontakt.or.at ne izrazite svoje neslaganje, mi izrađujemo mrežnu listu u kojoj su navedeni Vaši lični podaci (ime, institucija, e-mail). Na kraju događaja mrežnu listu šaljemo svim učesnicima i učesnicama navedenim u mrežnoj listi, a Vi se slažete s time da Vas drugi učesnici/učesnice sa liste mogu kontaktirati. Ovu dozvolu možete direktno povući u slučaju drugih učesnika/učesnica sadržanih na ovoj listi. Može se desiti da u svrhu optimalne pripreme izlagačima proslijedimo Vaše podatke (ime, institucija, e-mail). Isto tako se Vaši podaci (ime, institucija, e-mail) moraju proslijediti instituciji koja nas finansira/izdaje naloge (npr. Savezno ministarstvo za obrazovanje, znanost i istraživanje) u svrhu dokazivanja provedbe i učešća na događaju. Ukoliko naši partneri sa kojima sarađujemo učestvuju u provedbi događaja, onda je u svrhu pripreme i provedbe događaja također neophodno proslijediti im mrežnu listu.

Obrada podataka se vrši u skladu sa članom 6., stav 1, lit f GDPR (opravdan interes KulturKontakt Austria za dokumentiranje događaja za Upravni odbor, relevantnu instituciju koja vrši finansiranje/izdaje naloge, kao i u svrhu komuniciranja sa javnošću). Podaci se u svrhu dokazivanja i kontrole od strane institucija koje finansiraju događaj (npr. Savezno ministarstvo za obrazovanje, znanost i istraživanje; Evropska komisija), kao i njihovih kontrolnih organa (npr. Evropski revizorski sud) čuvaju sedam godina od kraja događaja, a zatim se brišu.

10. Prenos u treće zemlje i na međunarodne organizacije:
Ukoliko obrađujemo podatke u trećoj zemlji (tj. izvan Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEA)) ili u određenoj međunarodnoj organizaciji ili ukoliko se to dešava u okviru korištenja usluga trećih lica ili otkrivanja, odnosno prenošenja podataka trećim licima, to se dešava samo u cilju ispunjenja naših (pred)ugovornih obaveza, na osnovu Vaše dozvole, na osnovu određene pravne obaveze ili na osnovu naših opravdanih interesa. U skladu sa postojanjem zakonske ili ugovorne dozvole, obrađujemo ili dajemo na obradu podatke u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji samo u slučaju ispunjenja posebnih uslova definiranih u članu 44. GDPR, odnosno obrada se vrši na osnovu posebnih garancija, kao što je zvanično priznato utvrđivanje nivoa zaštite podataka koji odgovara nivou EU (npr. za SAD-e putem tzv. okvira ''Privacy Shield'') ili poštivanje zvanično priznatih posebnih ugovornih obaveza (tzv. ''standardne ugovorne klauzule'').

11. Komunikacija putem e-maila:
KKA ne preuzima odgovornost za razmjenu podataka putem e-maila. U slučaju korištenja e-maila i elektronske pošte, neovlaštene osobe mogu imati pristup istima, te na taj način može doći do kršenja aspekata vezanih za zaštitu podataka. Isto tako, Vaš e-mail se može izgubiti na internetu ili biti pogrešno poslan.

12. Mjesto čuvanja podataka:
Vaši lični podaci se u pravilu čuvaju u Austriji.

13. Službenica za zaštitu podataka:
Mr. Ursula Hilmar datenschutz@kulturkontakt.or.atauf Facebook teilen twitter Drucken