KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube

Beograd:U bliskoj saradnji sa srpskim Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja OeAD/KKA u Srbiji sprovodi projekte za podršku tekućih obrazovnih reformi i internacionalne razmjene iskustava. Težišta se trenutno nalaze u oblastima srednjeg stručnog obrazovanja i inkluzivnog obrazovanja. Projekte nadgleda regionalni biro OeAD/KKA Sarajevo.Težište: Poticanje saradnje škola - privreda Podrška reforme turističko-ugostiteljskog srednjeg stručnog obrazovanja Podrška nastave Preduzeća za vježbu Obrazovnopolitička razmjena iskustava u okviru ERI SEE, vidi odn.Primjeri:Saradnja škole i privrede u području turizmaPreduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapr

Artikel

 Partnerländer

Republika Srbija


Beograd:
U bliskoj saradnji sa srpskim Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja OeAD/KKA u Srbiji sprovodi projekte za podršku tekućih obrazovnih reformi i internacionalne razmjene iskustava. Težišta se trenutno nalaze u oblastima srednjeg stručnog obrazovanja i inkluzivnog obrazovanja. Projekte nadgleda regionalni biro OeAD/KKA Sarajevo.

Težište:

  • Poticanje saradnje škola - privreda

  • Podrška reforme turističko-ugostiteljskog srednjeg stručnog obrazovanja

  • Podrška nastave Preduzeća za vježbu

  • Obrazovnopolitička razmjena iskustava u okviru ERI SEE, vidi odn.


Primjeri:

Saradnja škole i privrede u području turizma
Preduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenje saradnje između partnera iz turističke privrede i turističko-ugostiteljskih škola. Pri tome je jedno od težišta organizacija kvalitetne stručne prakse. Među rezultate projekta spadaju izrada i usidrenje još jednog radnog profila školskih koordinatora/ica stručne praktične nastave kao interfejsa između škola i preduzeća, naročito u organizaciji stručnih praksi. Za provedbu novih radnih profila će se izraditi smjernice koje sadrže i mjere za usidrenje saradnje škole i privrede u školskom razvoju kvalitete. U svrhu boljeg protoka informacija između škola i preduzeća se razvijaju nacionalni web-portali i drugi mehanizmi diseminacije. Regionalno težište projekta omogućuje razmjenu iskustava na ovom polju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Austrije.

U saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje i Pedagoškim institutom se radi na zakonskom utemeljenju novog profila zadatka koordinatora/ice stručne prakse. Pored toga se svi/se koordinatori/ice za stručnu praksu svih turističkih škola Srbije obučavaju u poboljšanju saradnje sa preduzećima, naročito u pogledu na stručne prakse u preduzećima.

Poticanje nastave Preduzeća za vježbu
Cilj ECO NET-a je uvođenje i diseminacija nastave Preduzeća za vježbu u ekonomskim srednjim školama u Crnoj Gori. Uvođenjem novog metodološkog pristupa zvanog „Preduzeće za Vježbu“ ovaj projekat je doprinio modernizaciji ekonomskog stručnog obrazovanja, a u isto vrijeme je poticao sticanje ključnih kompetencija koje su orijentirane ka tržištu rada. Projekat je bio financiran sredstvima Austrijske razvojne agencije (ADA) i Saveznog ministarstva za obrazovanje (BMB).

Za zaštitu kvalitete i dugotrajnost projekta OeAD/KKA i dalje potiče obuke za voditelje/ice Preduzeća za vježbu u Srbiji. U posljednjem prolazu je 46 nastavnika/ca iz oblasti ekonomije iz 27 škola završilo obuku za voditelja/icu nastave Preduzeća za vježbu. Pored toga OeAD/KKA podržava centrale Preduzeća za vježbu.

Stručno usavršavanje nastavnika/ca u školama u nerazvijenim regijama
U saradnji sa Education Forum se u srpskim školama, primarno u nerazvijenim regijama, organiziraju stručna usavršavanja za nastavnike/ce u vezi otvorenih oblika učenja. Oko 489 nastavnika/ca iz ukupno 18 škola je prošle godine učestvovalo na ovom dvomodulnom tečaju.

Kontakt:
Lejla Sirbubalo (austrijska izaslanica za obrazovanje)

O nama

Sadržajna težišta

 

 auf Facebook teilen twitter Drucken