KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube

Das k-education Büro in Chisinau besteht seit November 2003. Gemeinsam mit dem moldauischen Bildungsministerium und Organisationen vor Ort führt OeAD/KKA Projekte in den Schwerpunktbereichen Berufsbildung (Landwirtschaft, Wirtschaft) und inklusive Bildung durch.

Artikel

 Partnerländer

Republica Moldova


Chişinău
Biroul proiectelor OeAD/KKA din Chișinău există din noiembrie 2003. Împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și al organizațiilor locale, OeAD/KKA desfășoară proiecte pentru îmbunătățirea calității învățământului profesional-tehnic și consolidarea educației incluzive în Moldova.

Domenii prioritare:

  • Generarea veniturilor în învățământul profesional-tehnic

  • Educația incluzivă


Exemple:

VEN – Generarea veniturilor în școlile profesionale și colegii
Einkommensgenerierung Umsetzungsphase
Interministerielle Arbeitsgruppe
2015_12_03_Interministerieller Runder Tisch zum Thema Einkommensgenerierung in Berufsbildenden Schulen und College

Scopul proiectului este consolidarea posibilităților școlilor profesionale de a genera venituri în mod transparent în vederea sporirii calității instruirii profesionale, împreună cu factorii de decizie și reprezentanții școlilor. În prima fază a proiectului, în baza evaluării necesităților, au fost susținute șapte instituții profesional-tehnice cu potențial în domeniul generării de venituri. Acestea au fost asistate în dezvoltarea activității antreprenoriale școlare corespunzătoare și au fost îndrumate în primii pași în generarea transparentă a veniturilor, în baza cadrului legal existent. Școlile au elaborat business-planuri, le-au implementat în cadrul profilurilor de instruire în generarea de venituri și au instituit un management financiar transparent, care a permis reinvestirea mijloacelor suplimentare în scopul îmbunătățirii calității ofertelor educaționale. În baza unui studiu paralel au fost analizate posibilitățile de generare a veniturilor în condițiile cadrului legal existent. Astfel, împreună cu factorii de decizie din Ministerele de resort au fost elaborate recomandări cu privire la modificările legislative necesare pentru a genera venituri eficient și transparent în scopul îmbunătățirii calității instruirii profesional-tehnice. În baza acestor experiențe grupul interministerial pentru generarea de venituri este susținut în elaborarea unui plan de acțiuni în vederea introducerii activităților generatoare de venituri în instituțiile de învățământ profesional tehnic. În coordonare cu Ministerele de resort, se elaborează ghiduri, modele și instrumente pentru implementarea generării de venituri transparente și se identifică necesitatea ofertelor de instruire continuă și a structurilor de sprijin. În cooperare cu instituțiile partenere relevante se vor elabora și pilota oferte de formare continuă corespunzătoare pentru toate nivelurile sistemului de învățământ. Pe lângă aceasta, grupul de lucru interministerial va fi susținut în continuare în adaptarea cadrului legal. În acest proiect, OeAD/KKA colaborează cu Liechtenstein Development Service (LED).
Durata proiectului: 2017 – 2019

SEN (Special Educational Needs/Cerințe educaționale speciale) – pe calea spre o școală incluzivă
Fachschulung zum Thema schulische Integration von Kindern mit Hörschädigung
2016  Fachschulung zum Thema schulische Integration von Kindern mit Hörschädigung 3
2016 Fachschulung zum Thema schulische Integration von Kindern mit autistischer Wahrnehmung 2
2016 Fachschulung zum Thema Beratungsfähigkeit und Kommunikation 4
2016 Fachschulung schulische Integration schwerstbehinderter Kinder 2

Educația incluzivă este, la momentul de față, ancorată foarte clar în strategiile și legislația națională a Republicii Moldova. Însă, la fel ca și până acum, există încă mare necesitate de suport în implementarea acesteia, în vederea îmbunătățirii durabile a accesului la educație și a calității educației pentru copiii cu nevoi speciale. În acest context, un rol important le revine celor 35 servicii de asistență psihopedagogică (SAP-uri) și Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, care susțin procesul educației incluzive în cele 35 raioane ale Republicii Moldova. Schimbul de experiență cu Austria și expertiza existentă în domeniul incluziunii sunt aplicate în baza rezultatelor proiectelor anterioare pentru a consolida în continuare capacitățile și modul de funcționare al Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică și al tuturor celor 35 SAP-uri. Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică este susținut în procesul de standardizare a serviciilor de consiliere oferite de SAP-uri și asigurare a calității acestora. Specialiștii acestor servicii sunt formați pentru a putea contribui competent și profesional la incluziunea educațională de succes a copiilor cu dizabilități prin activitatea de consiliere în cadrul școlii și prin lucrul direct cu copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale și mediul acestora. Experți austrieci lucrează împreună cu colegii din Republica Moldova în cadrul seminarelor tematice de specialitate la subiectele: deficiențe de vedere, deficiențe de auz și autism. La aceste teme apar publicații în limba română.
» Graphic video zu I-VET auf YOUTUBE owned by freihand-zeichner.at
» Guidelines: For Career Guidance and Counseeling for Students and Young People with Special Educational Needs. Languages: english | romanian | montenegrin .
» Lessons Learned (PDF)
Durata proiectului: 2016 – 2018

Contact
Elisa Deutschmann (Coordonator educațional)
auf Facebook teilen twitter Drucken