KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube

Podgorica:U uskoj saradnji sa crnogorskim Ministarstvom za obrazovanje i sport i agencijom za srednje stručno obrazovanje OeAD/KKA implementira projekte za podršku obrazovnih reformi u preduniverzitetskom području. Sadržajno se težište stavlja na srednje stručno obrazovanje, naročito u oblastima ekonomija i turizam kao i na inkluzivno srednje stručno obrazovanje. Projekte nadgleda OeAD/KKA regionalni biro Sarajevo.Težišta: Unapređivanje kooperacije škola – privreda Reforma obrazovanja u turističko-ugostiteljskim školama Inkluzivno srednje stručno obrazovanjePrimjeri:Kooperacija škola – privreda u oblasti turizmaPreduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenj

Artikel

 Partnerländer

Republika Crna Gora


Podgorica:
U uskoj saradnji sa crnogorskim Ministarstvom za obrazovanje i sport i agencijom za srednje stručno obrazovanje OeAD/KKA implementira projekte za podršku obrazovnih reformi u preduniverzitetskom području. Sadržajno se težište stavlja na srednje stručno obrazovanje, naročito u oblastima ekonomija i turizam kao i na inkluzivno srednje stručno obrazovanje. Projekte nadgleda OeAD/KKA regionalni biro Sarajevo.

Težišta:

  • Unapređivanje kooperacije škola – privreda

  • Reforma obrazovanja u turističko-ugostiteljskim školama

  • Inkluzivno srednje stručno obrazovanje


Primjeri:

Kooperacija škola – privreda u oblasti turizma
Preduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenje saradnje između partnera iz turističke privrede i turističko-ugostiteljskih škola. Pri tome je jedno od težišta organizacija kvalitetne stručne prakse. Među rezultate projekta spadaju izrada i usidrenje još jednog radnog profila školskih koordinatora/ica stručne praktične nastave kao interfejsa između škola i preduzeća, naročito u organizaciji stručnih praksi. Za provedbu novih radnih profila će se izraditi smjernice koje sadrže i mjere za usidrenje saradnje škole i privrede u školskom razvoju kvalitete. U svrhu boljeg protoka informacija između škola i preduzeća se razvijaju nacionalni web-portali i drugi mehanizmi diseminacije. Regionalno težište projekta omogućuje razmjenu iskustava na ovom polju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Austrije.

U saradnji sa agencijom za srednje stručno obrazovanje i Ministarstvom za obrazovanje i sport se radi na zakonskom utemeljenju novog profila zadatka koordinatora/ice stručne prakse. Pored toga se svi/se koordinatori/ice za stručnu praksu svih turističkih škola Crne Gore obučavaju u poboljšanju saradnje sa preduzećima, naročito u pogledu na stručne prakse u preduzećima. Portal za oglašavanje za poboljšanje protoka informacija između škola i preduzeća se u međuvremenu počeo koristiti za posredovanje stručnim praksama za sve škole srednjeg stručnog obrazovanja.

SEN – Podrška inkluzivnog srednjeg stručnog obrazovanja
Handbuch zu integrativer Berufsbildung in Montenegro

U okviru projekta „SEN – podrška inkluzivnog srednjeg stručnog obrazovanja“ je mješoviti tim austrijskih i crnogorskih stručnjaka/inja radio na razvoju tečaja za „Inkluzivno srednje stručno obrazovanje“. Glavni fokus se pri tome nalazi na doškolavanju nastavnika/ca za inkluziju u specifičnom kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja. Pored opširnih poduhvata u vezi stručnog usavršavanja i savjetovanja nastavnika/ca je izrađen i priručnik za nastavnike/ce za inkluzivnu nastavu u školama za srednje stručno obrazovanje. OeAD/KKA podržava zajedno s agencijom za srednje stručno obrazovanje i crnogorskim Ministarstvom za obrazovanje tekuću obuku nastavnika/ca u školama za srednje stručno obrazovanje. Nadalje se individualni plan za razvoj i obrazovanje za sve školske nivoe analizira i dopunjuje u vezi posebnih izazova srednjeg stručnog obrazovanja. Plan tranzicije, koji tumači prijelaz iz osnovne škole u srednje stručno obrazovanje i iz srednjeg stručnog obrazovanja u poslovni svijet, se pod pratnjom austrijske ekspertize također razvija i širi.
» Graphic video zu I-VET auf YOUTUBE owned by freihand-zeichner.at
» Guidelines: For Career Guidance and Counseeling for Students and Young People with Special Educational Needs. Languages: english | romanian | montenegrin .
» Lessons Learned (PDF)

Nastava Preduzeća za vježbu – Očuvanje održivosti
Cilj ECO NET-a je uvođenje i diseminacija nastave Preduzeća za Vježbu u ekonomskim srednjim školama u Crnoj Gori. Uvođenjem novog metodološkog pristupa zvanog „Preduzeće za vježbu“ ovaj projekat je doprinio modernizaciji ekonomskog stručnog obrazovanja, a u isto vrijeme je poticao sticanje ključnih kompetencija koje su orijentirane ka tržištu rada. Projekat je bio financiran sredstvima Austrijske razvojne agencije (ADA) i Saveznog ministarstva za obrazovanje (BMB).

Za zaštitu kvalitete i dugotrajnost projekta OeAD/KKA i dalje potiče obuke za voditelje/ice Preduzeća za vježbu u Crnoj Gori. U posljednjem prolazu je 23 nastavnika/ca iz oblasti ekonomije završilo obuku za voditelja/icu nastave Preduzeća za vježbu. Pored toga OeAD/KKA podržava centrale Preduzeća za vježbu.

Kontakt:
Lejla Sirbubalo (austrijska izaslanica za obrazovanje)

O odjeljenju:

Sadržajna težišta:

 auf Facebook teilen twitter Drucken