KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube

Razmjena iskustava između stručnjaka/inja i nosilaca odluka na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou i razvoj odgovarajućih mreža postaju sve važniji element uspješnih reformi obrazovanja. Zahvaljujući kooperaciji sa ERI SEE, Education Reform Initiative of South Eastern Europe, OeAD/KKA doprinosi regionalnoj saradnji na obrazovnopolitičkom nivou. Uvezivanjem resursa sa relevantnim partnerskim institucijama regionalna težišta u EU-procesu integracije podržavaju se u takozvanim Clusters of Knowledge.Primjer: Western Balkans Alliance for Work Based Learning (Izgradnja zapadnobalkanskog saveza za učenje bazirano na praksi):Konferencija u Beču: Building a Western Balkans Alliance for Work Based Learning (Izgradnja zapadnobalkanskog saveza za učenje bazirano na praksi)) - Austrija podržava zemlje zapadnog Balkana pri poboljšanju obrazovnih i sistema za stručno usavršavanje (18. maj 2015

Artikel

 Schwerpunkte

Izgradnja i podrška obrazovnih mreža


Razmjena iskustava između stručnjaka/inja i nosilaca odluka na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou i razvoj odgovarajućih mreža postaju sve važniji element uspješnih reformi obrazovanja.

II. Round Table, Bildungsbeirat, Serbien 2010
Plenarsitzung I., Konferenz 2009
Plenarsitzung II., Konferenz 2009


Zahvaljujući kooperaciji sa ERI SEE, Education Reform Initiative of South Eastern Europe, OeAD/KKA doprinosi regionalnoj saradnji na obrazovnopolitičkom nivou. Uvezivanjem resursa sa relevantnim partnerskim institucijama regionalna težišta u EU-procesu integracije podržavaju se u takozvanim Clusters of Knowledge.

Primjer: Western Balkans Alliance for Work Based Learning (Izgradnja zapadnobalkanskog saveza za učenje bazirano na praksi):
Konferencija u Beču: Building a Western Balkans Alliance for Work Based Learning (Izgradnja zapadnobalkanskog saveza za učenje bazirano na praksi)) - Austrija podržava zemlje zapadnog Balkana pri poboljšanju obrazovnih i sistema za stručno usavršavanje (18. maj 2015. godine, na  poziv Saveznog ministarstva za obrazovanje (BMB), Saveznog ministarstva za nauku, istraživanja i ekonomiju (BMWFW), Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove (BMEIA), Austrijske razvojne agencije (ADA), Privredne komore Austrije (WKÖ) i KKA).

Direktor Kowař eröffnet die Sitzung
Diskussionsrunde
Diskussionsrunde
Diskussionsrunde
Publikum
Gruppenbild


Novinska obavijest BMB-a:

„Kvalitetno obrazovanje je temelj uspješne karijere i najbolja zaštita od nezaposlenosti. Upravo učenje kroz praksu je najbolji model koji na internacionalnom nivou izaziva veliki interes. Stoga želimo i druge zemlje podržati pri izgradnji uspješnog obrazovnog sistema. Uvezivanjem austrijskih preduzeća sa njihovim proizvodnim pogonima nastaje dodatna vrijednost za domaću ekonomiju“, naglašava dokancelar Reinhold Mitterlehner povodom internacionalne konferencije zapadnog Balkana koja se održava danas u Beču. Ista se održava pod motom „dvojno stručno obrazovanje i ostali oblici učenja usmjerenog ka radnom mjestu“. Austrija se u okviru berlinskog procesa u augustu 2015. godine izjasnila da će u ovom segmentu podržati zemlje zapadnog Balkana.

Na poziv Saveznog ministarstva za nauku, istraživanja i ekonomiju (BMWFW), Saveznog ministarstva za obrazovanje i žene (BMBF), Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove (BMEIA) su se u Beču 18. maja 2016. godine sastali internacionalni/e stručnjaci/kinje za radno pravo i obrazovanje kao i visokorangirani predstavnici zemalja zapadnog Balkana. Na konferenciji organiziranoj zajedno sa Privrednom komorom Austrije (WKÖ), Austrijskom razvojnom agencijom (ADA) i KulturKontakt-om Austria (KKA) je u fokusu regionalni dijalog između politike, ustanova za srednje stručno obrazovanje, sudionika privatnog sektora i civilnog društva. Na osnovu inovativnih partnerstava između obrazovnog i privatnog sektora se ubuduće treba intenzivirati zajednička saradnja i poticati identificiranje i korištenje sinergija već započetih aktivnosti, naročito onih koje podržava Austrija.

Srednje stručno obrazovanje je u Austriji već godinama težište i sastavni dio razvojne saradnje. Tako se u partnerskim zemljama EZA-e (razvojne saradnje) kroz različite projekte i programe aktivno podržavaju procesi reforme u oblasti obrazovanja. „Dobro obučeno stručno osoblje je preduslov za investicije i samim tim i za ekonomski rast, radna mjesta. Stabilna ekonomija u našem neposrednom susjedstvu na zapadnom Balkanu je u našem vlastitom interesu, te je zbog toga iznimno važno doprinijeti poticanju dvojnog obrazovanja“ odlučno izjavljuje ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz. „Dobro obrazovanje otvara ljudima perspektive i priprema ih za izazove sve jače globalne ekonomije.“

„Odlučujuće je da u okviru srednjeg stručnog obrazovanja postoji raznovrsna ponuda i da mladi mogu završiti stručno obrazovanje u skladu s ličnim interesima i talentima. Upravo u ovom segmentu BMBF počinje sa svojom saradnjom sa zemljama zapadnog Balkana. OeAD/KKA i austrijski izaslanici za obrazovanje su preko 25 godina kroz dugotrajne projekte podržavali reforme u obrazovanju i usavršavanja u partnerskim zemljama. Tako se npr. u uskoj saradnji s nadležnim tijelima i socijalnim partnerima poboljšala kvaliteta stručnih praksi u gotovo 60 turističkih škola u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. U Albaniji se radi na povećanju pristupa djevojaka IT strukama. Preko 130 srednjih stručnih škola u Albaniji, Makedoniji i na Kosovu imaju podršku u poticanju Entrepreneurship Education (poduzetničkog obrazovanja). Sa ovakvim pothvatima se znatno poboljšavaju šanse pristupa mladih na radno tržište“ smatra Hanspeter Huber, rukovoditelj odjela za internacionalne poslove BMBF-a.

Za kraj konferencije su se svi učesnici/e usaglasili u vezi „Western Balkans Alliance for Work Based Learning“ (Saveza zemalja zapadnog Balkana za učenje bazirano na praksi), zajedničkih principa i inicijativa u svrhu daljeg razvoja visokokvalitetnih sistema za srednje stručno obrazovanje u oblasti učenja usmjerenog ka radnom tržištu na zapadnom Balkanu. Prerađena zajednička izjava je u julu 2016. godine predstavljena na trećem samit zemalja zapadnog Balkana u Parizu.

» Link: za novinsku obavijest BMB-a

» Link: za zajedničku izjavuauf Facebook teilen twitter Drucken