KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube

KKA se u okviru svog rada obavezuje ophođenju sa raznolikošću i različitošću. Zbog toga ovo Udruženje planira svoje aktivnosti u skladu sa jednakim pristupom za sve iz oblasti obrazovanja, kulture i umjetnosti. Osnove rada su poštovati raznolikost i različitost ljudi, cijeniti njihovu individualnost i ličnost i pomagati i unapređivati potencijale svakog pojedinca. Ovakav stav se oslikava u našim radnim programima i izboru ciljnih grupa.Zbog toga se brinemo o tome da naši projekti u obrazovnom sistemu daju najveći mogući doprinos jednakom pristupu kvalitetnom obrazovanju svih aktera uz poštivanje njihovih raznolikosti i različitosti.Naša pažnja je pored toga usmjerena na projekte koji pomažu razvoj obrazovanja u svrhu jačanja jednakosti prava i socijalne inkluzije.Primjer: SEN (Special Education Needs) - Na putu ka inkluzivnoj školi Inkluzivno obrazovanje je u međuvremenu čvrsto usidr

Artikel

 Schwerpunkte

Socijalna inkluzija u obrazovanju – Povećanje jednakih šansi i podizanje kompetencija raznovrsnosti u obrazovnom sistemu


KKA se u okviru svog rada obavezuje ophođenju sa raznolikošću i različitošću. Zbog toga ovo Udruženje planira svoje aktivnosti u skladu sa jednakim pristupom za sve iz oblasti obrazovanja, kulture i umjetnosti. Osnove rada su poštovati raznolikost i različitost ljudi, cijeniti njihovu individualnost i ličnost i pomagati i unapređivati potencijale svakog pojedinca. Ovakav stav se oslikava u našim radnim programima i izboru ciljnih grupa.

Zbog toga se brinemo o tome da naši projekti u obrazovnom sistemu daju najveći mogući doprinos jednakom pristupu kvalitetnom obrazovanju svih aktera uz poštivanje njihovih raznolikosti i različitosti.

Naša pažnja je pored toga usmjerena na projekte koji pomažu razvoj obrazovanja u svrhu jačanja jednakosti prava i socijalne inkluzije.

Primjer: SEN (Special Education Needs) - Na putu ka inkluzivnoj školi
Fachschulung zum Thema schulische Integration von Kindern mit Hörschädigung
2016  Fachschulung zum Thema schulische Integration von Kindern mit Hörschädigung 3
2016 Fachschulung zum Thema schulische Integration von Kindern mit autistischer Wahrnehmung 2
2016 Fachschulung zum Thema Beratungsfähigkeit und Kommunikation 4
2016 Fachschulung schulische Integration schwerstbehinderter Kinder 2

Inkluzivno obrazovanje je u međuvremenu čvrsto usidreno u strategije i nacionalna zakonodavstva Republike Moldavije. Kako bi se pristup obrazovanju i kvalitet obrazovanja za djecu sa posebnim potrebama dugotrajno poboljšao i dalje postoji velika potreba za podrškom u provedbi. Psihosocijalni servisni centri i njihova Nacionalna služba za koordinaciju (Zentrum für Psychosoziale Assistenz) imaju ključnu ulogu u pružanju podrške školskoj inkluziji u svih 35 okruga Moldavije. Razmjena iskustava sa Austrijom i postojeća ekspertiza u oblasti inkluzije se na temelju rezultata prethodnih projekata koriste za jačanje kapaciteta i djelovanje Nacionalne službe za koordinaciju i svih 35 servisnih centara. Nacionalni centar se podržava pri kontinuiranom ujedinjenju i poboljšanju usluga savjetovanja servisnih centara i osiguranju kvalitete istih. Stručnjaci/kinje u servisnim centrima se obučavaju kako bi kroz svoj posao savjetovanja u školama i kroz direktni rad s djecom i omladinom s posebnim potrebama i njihovim okruženjem kompetentno i profesionalno doprinijeli uspješnijoj školskoj inkluziji.
Austrijski/e stručnjaci/kinje rade sa svojim moldavskim kolegama/icama u okviru stručnih usavršavanja na temama oštećenje vida, oštećenje sluha i autizam. U vezi s ovim temama izlaze i publikacije na rumunjskom jeziku.

Primjer: Gender (spol): Poticanje pristupa djevojaka tehničkim strukama
U Albaniji kao i u Austriji su djevojke u tehničkim strukama nedovoljno zastupljene. Samo 18% svih učenika/ca srednjih stručnih škola u Albaniji su ženskog roda. IT sektor kao tehnička struka sa dobrim mogućnostima za zaposlenje i relativno visokim prihodima predstavlja bitnu oblast za poduzimanje mjera za povećanje pristupa i udjela djevojaka. U ovu svrhu se u 16 albanskih škola, koje nude tehničko obrazovanje u IT oblasti, izvode radionice, kako bi se djevojke i roditelji pridobili i oduševili IT-obrazovanjem. U radionicama se nastavnici/e intenzivno obučavaju u pitanjima: rodni koncepti, rodno osjetljive nastavne metode i razvoj rodno osjetljive školske kulture te bivaju podržani pri izradi rodno osjetljivih promotivnih materijala, aktivnosti i projekata. Izrađuje se akcioni plan za sve škole koji treba čvrsto da se ukorijeni i sprovede na svim školskim lokacijama.

Primjer: Equity Scan
„Equity Scan“ se vrši nad svim OeAD/KKA projektima u oblasti obrazovne saradnje kako bi se povećala Equity-relevantnost projekata.
» Equity Scanauf Facebook teilen twitter Drucken