KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube

Prenošenje novih ključnih kompetencija za sve raznovrsnije, sve više globalizovano društvo i tržište rada koje se sve brže mijenja je osnovna potreba obrazovanja. Ova činjenica, povezana sa rastućom orijentacijom ka kompetencijama, čini razvoj i uvođenje novih formi i okvira podučavanja i učenja jednim od prioriteta reforme obrazovanja u svim oblastima, s popratnim razvojem odgovarajućih ponuda za školovanje odn. za stručno usavršavanje i pripadajućih struktura za nastavnike/ice. Fokus rada OeAD/KKA se nalazi u razmjeni iskustava u oblastima: učenje bazirano na kompetencijama i ocjenjivanju uspjeha, novi okviri podučavanja i učenja za prenošenje ključnih kompetencija i individualizacija procesa podučavanja i učenja. Područja podudaranja kao što su ophođenje sa različitošću i obrazovanje za održivi razvoj su tematska težišta rada.Primjer: Uvođenje obrazovnih standarda na primjeru m

Artikel

 Schwerpunkte

Uvođenje novih strategija podučavanja i učenja


Prenošenje novih ključnih kompetencija za sve raznovrsnije, sve više globalizovano društvo i tržište rada koje se sve brže mijenja je osnovna potreba obrazovanja. Ova činjenica, povezana sa rastućom orijentacijom ka kompetencijama, čini razvoj i uvođenje novih formi i okvira podučavanja i učenja jednim od prioriteta reforme obrazovanja u svim oblastima, s popratnim razvojem odgovarajućih ponuda za školovanje odn. za stručno usavršavanje i pripadajućih struktura za nastavnike/ice.

Regionale Konferenz, Entrepreneurship Education, Zagreb 2007
Individualisiertes Lehren und Lernen im Primarschulbereich, Kosovo 2010
Drama in Education: SchülerInnen mit besonderen Lernbedürfnissen, Moldau 2007
Umwelterziehung Rumänien 2006; Projektunterricht LehrerInnen-Fortbildung RO 2006
Projektlernen, Organisationsentwicklung - Fortbildungslehrgang Ukraine 2010
Projektlernen, Organisationsentwicklung - Fortbildungslehrgang Ukraine 2010
Umwelterziehung, Kosovo 2006
Umwelterziehung, Kosovo 2006


Fokus rada OeAD/KKA se nalazi u razmjeni iskustava u oblastima: učenje bazirano na kompetencijama i ocjenjivanju uspjeha, novi okviri podučavanja i učenja za prenošenje ključnih kompetencija i individualizacija procesa podučavanja i učenja. Područja podudaranja kao što su ophođenje sa različitošću i obrazovanje za održivi razvoj su tematska težišta rada.

Primjer: Uvođenje obrazovnih standarda na primjeru matematike i društvenih kompetencija. Odessa i regija Odessa:
Uvođenje novih obrazovnih standarda predstavlja jedan od izazova ukrajinskim obrazovnim institucijama. Novi obrazovni standardi su zakonski izrađeni i priznati od strane Ministarstva obrazovanja i znanosti i od 2012. godine se postepeno uvode. Novi udžbenici i smjernice postoje, međutim, postoji i dalje potreba za potporom u praktičnoj implementaciji obrazovnih standarda i primjenom istih u nastavi. Uz to su potrebne i nove strategije učenja i podučavanja a s tim i nove ponude za stručno usavršavanje nastavnika/ica.

Obrazovni standardi se u Ukrajini uvode prema predmetima i svaki pokriva nekoliko stručnih područja. Institut za usavršavanje nastavnika/ca Odessa i metodički centri su u okviru ovog projekta na primjeru predmeta Matematika – O.Š. a uz pomoć stručnjaka/inja Pedagoške visoke škole Gornje Austrije podržani pri razvoju ponuda za stručno usavršavanje i mjera podrške za nastavnike/ce u svrhu provedbe obrazovnih standarda i zajedničkog upravljanja istim u oblasti osnovnog obrazovanja. Rezultati projekta su sažeti u jednoj publikaciji.

Analiza rezultata prethodnog projekta s ciljem provedbe obrazovnih standarda u predmetu Matematika je pokazala da je prije svega potrebno intenziviranje u provođenju otvorenog učenja kako bi se osigurali okviri učenja koji pored podučavanja stručnih kompetencija učenicima/ama omogućuju i društveno učenje. U okviru razvoja kvalitete regionalnog Instituta za usavršavanje nastavnika/ca Odessa  obrazovna ponuda se prebacuje na module bazirane na kompetencijama. Pritom su već uvedeni moduli za demokratski odgoj, IT, kulturu i poduzetništvo, a društvene kompetencije se u ovom projektu prerađuju. Za poticanje sticanja društvenih kompetencija nije potrebna samo provedba odgovarajućih metoda. Tek interakcijom između primjene metoda, refleksije primjene i doživljaja društvene kompetencije kroz proširenje lične kompetencije omogućava se kompletna provedba okvira podučavanja i učenja u svrhu sticanja društvenih kompetencija. Stoga je potrebna provjera ovih procesa svih osoba uključenih u proces, što je u okviru ovog projekta osigurano i što se prenosi uz podršku austrijskih stručnjaka/inja, između ostalog i Pedagoške visoke škole Gornje Austrije. Ciljne grupe su prije svega mladi nastavnici/ce u pilot školama regije Odessa kao i metodičari/ke Instituta za usavršavanje nastavnika/ca Odessa i metodičkih centara iz područja Odessa. Na temelju ovih procesa učenja se u školama upravlja metodama za podučavanje društvenih kompetencija. Uzevši u obzir potrebe za stručnim usavršavanjem nastavnika/ca ponude za stručno usavršavanje Instituta za usavršavanje nastavnika/ca Odessa se prilagođavaju a uposlenici/e se obučavaju u podučavanju novih metoda.

Primjer: Portfelji za učenje bazirani na kompetencijama. Albanija
Albansko Ministarstvo obrazovanja je u školskoj 2016./2017. godini započelo sa sveobuhvatnim „Uvođenjem NPP-a zasnovanog na kompetencijama“. OeAD/KKA je podržao provedbu podučavanja i učenja zasnovanog na kompetencijama  kroz razvoj i uvođenje portfelja za učenje učenicima/ama za predmete odn. oblasti učenja: maternji jezik, matematika, prirodne i društvene nauke i IT. U okviru projekta su razvijeni programi obuke za mentore/ice, institucije za monitoring i nastavnike/ce.  Predstavnici 13 regionalnih uprava za obrazovanje, 30 direktora/ica škola i 100 nastavnika/ca iz 30 škola je obučeno u uvođenju portfelja za učenje. Ove škole služe kao resursni centri za uvođenje portfelja za učenje u drugim školama.auf Facebook teilen twitter Drucken