KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube

Novi pristupi i instrumenti za razvoj kvalitete su težište aktualnog razvoja obrazovanja u Austriji i našim partnerskim zemljama. Uspješno uvođenje obrazovnih standarda, standardiziranog eksternog ocjenjivanja uspjeha, razvoja kvalitete na školskom nivou i pitanja u vezi primjene rezultata evaluacija za procese upravljanja u obrazovnom sektoru su pretpostavka za temeljne izmjene u organizaciji procesa podučavanja i učenja te menadžmenta obrazovanja.OeAD/KKA u vezi s tim nudi posebne usluge savjetovanja u „Management of Change-u”. Projekti obuhvataju mjere stručnog usavršavanja i obrazovanja odnosno Train-the-Trainer-komponente u oblastima menadžment obrazovanja, razvoj kvalitete na školskom nivou ili razvoj i provedba novih instrumenata i mjera za osiguranje kvalitete. Naše aktivnosti potpomažu razmjenu iskustava sa stručnjacima iz Austrije kako na regionalnom tako i na državnom niv

Artikel

 Schwerpunkte

Razvoj kvalitete


Novi pristupi i instrumenti za razvoj kvalitete su težište aktualnog razvoja obrazovanja u Austriji i našim partnerskim zemljama.

Projekt: Bildungsstandards
Qualitätsentwicklung: Inspektorenlehrgang
Projekt: Bildungsstandards
Projekt: Twinning
Projekt:Twinning
Projekt: Twinning


Uspješno uvođenje obrazovnih standarda, standardiziranog eksternog ocjenjivanja uspjeha, razvoja kvalitete na školskom nivou i pitanja u vezi primjene rezultata evaluacija za procese upravljanja u obrazovnom sektoru su pretpostavka za temeljne izmjene u organizaciji procesa podučavanja i učenja te menadžmenta obrazovanja.

OeAD/KKA u vezi s tim nudi posebne usluge savjetovanja u „Management of Change-u”. Projekti obuhvataju mjere stručnog usavršavanja i obrazovanja odnosno Train-the-Trainer-komponente u oblastima menadžment obrazovanja, razvoj kvalitete na školskom nivou ili razvoj i provedba novih instrumenata i mjera za osiguranje kvalitete. Naše aktivnosti potpomažu razmjenu iskustava sa stručnjacima iz Austrije kako na regionalnom tako i na državnom nivou. Ostale ponude obuhvataju savjetovanje u razvoju zajedničkog učenja (Peer Learning) i obrazovnih mreža za razvoj kvalitete.

Primjer: Twinning-Projekat Kosovo
U EU financiranom Twinning-Projektu „Podrška implementaciji strateškog plana za obrazovanje na Kosovu“ („Support for the Implementation of the Kosovo Education Strategic Plan") (2014-2016) Finska i Austrija podržavaju kosovsko Ministarstvo obrazovanja i relevantne obrazovne institucije pri uvođenju novog, na kompetencijama zasnovanog NPP i u razvoju i uvođenju sistema razvoja kvalitete za preduniverzitetsko obrazovanje. OeAD/KKA je kao austrijski junior partner bio zadužen za komponentu razvoja kvalitete. Zajedno sa grupom austrijskih stručnjaka su austrijska iskustva iz zamisli i realizacije „Inicijative kvalitete u srednjem stručnom obrazovanju“ (QIBB - Qualitätsinitiative Berufsbildung) i „Kvalitete škola u općem obrazovanju“  (SQA - Schulqualität Allgemeinbildung) unesena u kosovski proces reforme. U širokom procesu savjetovanja sa relevantnim kosovskim zainteresiranim stranama analizirane su postojeći mehanizmi osiguranja kvalitete (QA-Mechanismen). U Strategiji osiguranja kvalitete za preduniverzitetsko obrazovanje („QA-Strategie für den voruniversitären Bereich“), donesenom od strane kosovske vlade, su utvrđeni prioriteti reforme za uspostavljanje sveobuhvatnog sistema osiguranja kvalitete na školskom nivou. Kako bi se sproveli novi mehanizmi osiguranja kvalitete na školskom, upravnom i nivou ministarstva, kosovska strana je prvo podržana pri razvoju odgovarajućeg pravilnika i novog zakona za prosvjetnu inspekcija a potom je podržano stvaranje odgovarajućih ponuda za stručno usavršavanje. Na taj način je razvijen seminar za školske koordinatore/ice osiguranja kvalitete (QA koordinatori/ice), 10 lokalnih trenera/ica je u njegovoj realizaciji obučeno i oko 200 QA koordinatora/ica je osposobljeno. Komplementarno s tim su na upravnom nivou u 24 od 36 obrazovnih uprava osposobljeni QA koordinatori/ice u podršci i nadzoru školskih QA poslova. Naposljetku su iz regionalnih školskih inspekcijskih službi po dva/dvije inspektora/ice obučene u provođenju eksternih evaluacija škola.

Primjer: Novi zahtjevi u pogledu na kompetencije direktora/ica škola u Ukrajini
Gruppenbild
Konferenz
Arbeitsgruppe
Arbeitsgruppe
Präsentation der Ergebnisse
Präsentation der Ergebnisse

» Slike na FLICKR
U Ukrajini se procjenjuje novi Zakon o obrazovanju u sklopu kojeg je planirano proširenje školske autonomije za sve tipove škola. Pojačana školska autonomija podrazumijeva i nove zahtjeve u pogledu na kompetencije direktora/ica. Novi profil radnog mjesta za direktore/ice zasnovan na kompetencijama treba doprinijeti realizaciji reforme obrazovanja.

Stručnjaci Univerziteta za menadžment obrazovanja u Kijevu, centralnoj instituciji za obrazovanje i stručno usavršavanje u Ukrajini, Instituta za usavršavanje nastavnika Odessa, Pedagoškog fakulteta Steiermark i KulturKontakt-a Austria utvrdili su polja kompetencija koja će biti od sve veće važnosti za direktore/ice tokom povećanja autonomija škola. U okviru razmjene iskustava austrijskih i ukrajinskih stručnjaka/inja se radi na tome kako na najbolji način integrirati sticanje ovih kompetencija u postojeće ponude stručnog usavršavanja. U prvom planu razmjene iskustava stoji sticanje društvenih i ličnih kompetencija direktora/ica škola. U zajedničkim seminarima se obrađuju sadržaji, isprobavaju i kontinuirano razmatraju metode. Razrađeni moduli se integriraju u ponude stručnog usavršavanja Univerziteta za menadžment obrazovanja i Instituta za usavršavanje nastavnika Odessa (LFI Odessa). Istovremeno se osposobljavaju treneri/ice Univerziteta za menadžment obrazovanja i LFI Odessa u provedbi novih modula obrazovanja.

Primjer: Priručnik za nove direktore/ice, savjetnik i pratilac novih direktora/ica
U Bosni i Hercegovini se u dogovoru sa svim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim institutima u cijeloj državi radilo na Priručniku za nove direktore/ice. Razvijen je u uskoj saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, ministarstvima obrazovanja oba entiteta i 9 kantona, kao i predstavnicima Brčko distrikta BiH.  Težišta sadržaja koje priručnik obrađuje su: plan i program, upravljanje sukobima, rad na projektu, upravljanje uredom, sjednicama i organizacijsko upravljanje, ljudski resursi, strateško planiranje, marketing, pedagoški poslovi, osiguranje kvalitete/evaluacija, diverzitet, inkluzija i individualne potrebe za učenjem i saradnja između škola, roditelja i društva. U saradnji sa pedagoškim institutima OeAD/KKA podržava provođenje uvodnih radionica o korištenju Priručnika za direktore/ice u prvom mandatu.auf Facebook teilen twitter Drucken