KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube

Osposobljavanje i usavršavanje stručnog obrazovanja orijentiranog ka praksi, koje fleksibilno reagira na potrebe tržišta koje se sve brže mijenjaju, koje posjeduje mehanizme za osiguranje kvalitete i koje nudi mnogobrojne ponude sa horizontalnom i vertikalnom prohodnošću, ima visok prioritet u Evropskoj Uniji i našim partnerskim zemljama. OeAD/KKA nudi pomoć u razvoju obrazovnih profila orijentiranih ka praksi te razvoju regionalnih školskih profila. Mi potičemo nove oblike saradnje između škole i privrede i savjetujemo oko izrade NPP-a i nastavnih materijala. Osim toga, važne komponente naših projekata su stručno usavršavanja nastavnika/ca, obuka multiplikatora/ica, usavršavanja direktora/ica u oblasti novih oblika menadžmenta i razvoja kvalitete kao i integracija informacionih i komunikacijskih tehnologija u srednjem stručnom obrazovanju (npr. u obliku Digital Business-a).Sadržajna

Artikel

 Schwerpunkte

Razvoj srednjeg stručnog obrazovanja orijentiranog ka praksi


Osposobljavanje i usavršavanje stručnog obrazovanja orijentiranog ka praksi, koje fleksibilno reagira na potrebe tržišta koje se sve brže mijenjaju, koje posjeduje mehanizme za osiguranje kvalitete i koje nudi mnogobrojne ponude sa horizontalnom i vertikalnom prohodnošću, ima visok prioritet u Evropskoj Uniji i našim partnerskim zemljama.

Projekt tour.reg,Tourismusausbildung, Podgorica
Projekt MolAgri, Bienen
Projekt MolAgri, Weinbau
Projekt ALBIZ, World Café
Projekt tour.reg, Buffet, Bulgarien


OeAD/KKA nudi pomoć u razvoju obrazovnih profila orijentiranih ka praksi te razvoju regionalnih školskih profila. Mi potičemo nove oblike saradnje između škole i privrede i savjetujemo oko izrade NPP-a i nastavnih materijala. Osim toga, važne komponente naših projekata su stručno usavršavanja nastavnika/ca, obuka multiplikatora/ica, usavršavanja direktora/ica u oblasti novih oblika menadžmenta i razvoja kvalitete kao i integracija informacionih i komunikacijskih tehnologija u srednjem stručnom obrazovanju (npr. u obliku Digital Business-a).
Sadržajna težišta se nalaze u obrazovanju iz područja ekonomije, turizma i IT-a.

Primjer: Poduzetničko učenje
Unapređenje poduzetništva kao motora za ekonomski razvoj, ali i kao ključne kompetencije koja svakom pojedincu omogućuje najbolji mogući razvoj vlastitog potencijala, je prioritet razvoja u Europskoj Uniji i šire. U ovom kontekstu obrazovanje igra veliku ulogu. Međutim, za uspješno unapređenje poduzetničkog učenja potrebni su novi pristupi i okviri podučavanja i učenja kao i nova partnerstva sa privredom. Na osnovu iskustava sa implementacijom nastave Poduzeće za vježbu u Jugoistočnoj Evropi od 2001. godine OeAD/KKA od jeseni 2014. godine radi u vidu regionalnog projekta „Poduzetničko učenje“ („Entrepreneurship Learning“) sa stručnjacima/kinjama iz Albanije, Makedonije i sa Kosova na uvođenju novih metoda podučavanja i učenja. U sve tri zemlje se u srednjim stručnim školama predmet „Poduzetništvo“ predaje u najmanje jednom razredu. Cilj ovog projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete nastave u području poduzetničkog učenja u srednjim stručnim školama.

U okviru projekta se izvršila obuka 17 multiplikatora/ica iz ove tri zemlje u podučavanju novih pristupa podučavanja i učenja za poduzetničko učenje te su razvijeni moduli usavršavanja za poduzetničko učenje. Oni predstavljaju osnovu za usavršavanje oko 250 nastavnika/ca u preko 130 srednjih stručnih škola u tri partnerske države u svrhu provedbe inovativnih pristupa za poticanje poduzetničkog učenja. Uporedo s tim razvijen je  „Tool-kit“ koji je stavljen na raspolaganje srednjim stručnim školama pojedinih država za oblast „Poduzetničko učenje“. U okviru inovativnih pristupa podučavanja i učenja jedno težište predstavlja i saradnja škole i privrede.

Primjer: VEN – Generiranje prihoda u srednjim stručnim školama i školama i koledžima
Cilj projekta je da se zajedno s rukovoditeljima/cama i predstavnicima/ama škola poboljša mogućnost transparentnog generiranja prihoda u srednjim stručnim školama u svrhu poboljšanja kvalitete srednjih stručnih škola. U okviru projekta je u prvoj fazi na osnovu procjene potreba sedam srednjih stručnih škola sa potencijalom za generiranje prihoda podržano u tome da razviju odgovarajuće školsko poduzetništvo te da u okviru postojećih zakonskih uvjeta naprave prve korake ka transparentnom generiranju prihoda. Škole su razvile poslovne planove, sprovele iste u okviru obrazovnih profila za generiranje prihoda i uvele transparentni financijski menadžment koji je omogućio reinvestiranje dodatnih sredstava za poboljšanje kvalitete školskih ponuda.

Pored toga su u jednoj pratećoj studiji prikupljene mogućnosti za generiranje prihoda u skladu sa postojećim zakonskim okvirom te su sa rukovoditeljima/cama relevantnih ministarstava razrađene preporuke o nužnim zakonskim promjenama potrebnim za učinkovito i transparentno generiranje prihoda i poboljšanje kvalitete srednjih stručnih škola.

Einkommensgenerierung Umsetzungsphase
Interministerielle Arbeitsgruppe
2015_12_03_Interministerieller Runder Tisch zum Thema Einkommensgenerierung in Berufsbildenden Schulen und College


Na osnovu ovih iskustava će međuministarska radna grupa za generiranje prihoda biti podržana u razvoju akcionog plana za uvođenje generiranja prihoda u školama. U dogovoru sa relevantnim ministarstvima će se na temelju toga izraditi smjernice, obrasci i instrumenti za provedbu transparentnog generiranja prihoda i iznijeti potreba za ponudama za stručno usavršavanje i strukture podrške. U kooperaciji sa relevantnim partnerskim institucijama se razvijaju i pilotiraju odgovarajuće ponude za stručno usavršavanje na svim nivoima obrazovnog sistema. Pored toga međuministarska radna grupa dobija dodatnu podršku u pitanju prilagođavanja pravnim okvirima. OeAD/KKA u ovom projektu sarađuje sa Službom za razvoj Lihtenštajn (LED).

Primjer: Saradnja škole i privrede u području turizma
Preduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenje saradnje između partnera iz turističke privrede i turističko-ugostiteljskih škola. Pri tome je jedno od težišta organizacija kvalitetne stručne prakse. Među rezultate projekta spadaju izrada i usidrenje još jednog radnog profila školskih koordinatora/ica stručne praktične nastave kao interfejsa između škola i preduzeća, naročito u organizaciji stručnih praksi. Za provedbu novih radnih profila će se izraditi smjernice koje sadrže i mjere za usidrenje saradnje škole i privrede u školskom razvoju kvalitete. U svrhu boljeg protoka informacija između škola i preduzeća se razvijaju nacionalni web-portali i drugi mehanizmi diseminacije. Regionalno težište projekta omogućuje razmjenu iskustava na ovom polju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Austrije.

Za usidrenje novog radnog profila koordinatora/ica stručne praktične nastave u obrazovni sistem se u cijeloj državi organiziraju radionice sa relevantnim interesnim grupama. Predstavnici/e od otprilike 50 škola, koje nude obrazovanje u oblasti turizma, će biti obučeni u poboljšanju saradnje sa privrednim subjektima u svrhu poboljšanja kvalitete stručnih praksi. Priručnik za koordinatore/ice stručne praktične nastave kao i Good-practice primjeri saradnje između škola i privrednih subjekata treba da podrže škole pri unapređenju njihove saradnje sa privrednim subjektima.auf Facebook teilen twitter Drucken