KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube

SarajevoKKA implementira u uskoj saradnji sa ministarstvom civilnih poslova, ministarstvima obrazovanja oba entiteta i svim kantonalnim ministarstvima u BiH kao i Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje niz projekata iz sfere obrazovanja. Aktuelna težišta saradnje su reforma srednjeg stručnog obrazovanja iz oblasti ekonomije i turizma kao i menadžment obrazovanja i kvalitete.Težišta: Reforma obrazovanja u turističko-ugostiteljskim školama Jačanje saradnje škola – privreda Uvođenje nastave Preduzeća za vježbu Menadžment obrazovanja i kvalitetePrimjeri:Saradnja škole i privrede u području turizmaPreduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenje

Artikel

 Partnerländer

Bosna i Hercegovina


Sarajevo
KKA implementira u uskoj saradnji sa ministarstvom civilnih poslova, ministarstvima obrazovanja oba entiteta i svim kantonalnim ministarstvima u BiH kao i Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje niz projekata iz sfere obrazovanja. Aktuelna težišta saradnje su reforma srednjeg stručnog obrazovanja iz oblasti ekonomije i turizma kao i menadžment obrazovanja i kvalitete.

Težišta:

  • Reforma obrazovanja u turističko-ugostiteljskim školama

  • Jačanje saradnje škola – privreda

  • Uvođenje nastave Preduzeća za vježbu

  • Menadžment obrazovanja i kvalitete


Primjeri:

Saradnja škole i privrede u području turizma
Preduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenje saradnje između partnera iz turističke privrede i turističko-ugostiteljskih škola. Pri tome je jedno od težišta organizacija kvalitetne stručne prakse. Među rezultate projekta spadaju izrada i usidrenje još jednog radnog profila školskih koordinatora/ica stručne praktične nastave kao interfejsa između škola i preduzeća, naročito u organizaciji stručnih praksi. Za provedbu novih radnih profila će se izraditi smjernice koje sadrže i mjere za usidrenje saradnje škole i privrede u školskom razvoju kvalitete. U svrhu boljeg protoka informacija između škola i preduzeća se razvijaju nacionalni web-portali i drugi mehanizmi diseminacije. Regionalno težište projekta omogućuje razmjenu iskustava na ovom polju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Austrije.

Za usidrenje novog radnog profila koordinatora/ica stručne praktične nastave u obrazovni sistem se u cijeloj državi organizuju radionice sa relevantnim interesnim grupama. Predstavnici/e od otprilike 50 škola, koje nude obrazovanje u oblasti turizma, će biti obučeni u poboljšanju saradnje sa privrednim subjektima u svrhu poboljšanja kvalitete stručnih praksi. Priručnik za koordinatore/ice stručne praktične nastave kao i Good-practice primjeri saradnje između škola i privrednih subjekata treba da podrže škole pri unapređenju njihove saradnje sa privrednim subjektima.

Podrška u izradi nove strategije za srednje stručno obrazovanje u BiH
2013. godine je istekla nacionalna strategija za srednje stručno obrazovanje u BiH. OeAD/KKA je u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH podržao pripreme za izradu nove strategije za srednje stručno obrazovanje.  S jedne strane kroz ispitivanju aktualnog stanja o primjeni ove strategije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, s druge strane kroz razmjenu iskustava sa austrijskim i slovenačkim stručnjacima/kinjama.

Na osnovu detaljne analize rezultata i indikatora implementacije prethodne strategije za srednje stručno obrazovanje je pod pratnjom austrijskih i slovenačkih stručnjaka/kinja planirana podrška lokalnoj radnoj grupi predstavnika relevantnih zainteresiranih strana iz svih zemalja pri izradi nove strategije za srednje stručno obrazovanje. Cilj je identifikacija budućih prioriteta razvoja za srednje stručno obrazovanje, kako bi ono moglo doprinijeti  ekonomskom rastu i zaposlenju u Bosni i Hercegovini.

Podrška nastave Preduzeće za vježbu u Bosni i Hercegovini
Cilj ECO NET a je uvođenje i diseminacija nastave Preduzeća za vježbu u ekonomskim srednjim školama u cijeloj Bosni i Hercegovini. Uvođenjem novog metodološkog pristupa zvanog „Preduzeće za Vježbu“ ovaj projekat je doprinio modernizaciji ekonomskog stručnog obrazovanja, a u isto vrijeme je podržao sticanje ključnih kompetencija koje su orijentirane ka tržištu rada.

Projekat je bio financiran sredstvima Austrijske razvojne agencije (ADA) i Saveznog ministarstva za obrazovanje i žene (BMBF).
Za zaštitu kvalitete i dugotrajnost projekta OeAD/KKA i dalje potiče obuke za voditelje/ice Preduzeća za vježbu u Bosni i Hercegovini. U posljednjem prolazu je 54 nastavnika/ca iz oblasti ekonomije iz 45 škola završilo obuku za voditelja/icu nastave Preduzeća za vježbu.

Youth Start – Priručnik za sve učenike/ce u Bosni i Hercegovini:

Youth Start


"Youth Start" je jedan od rijetkih priručnika za učenike/ce koji se koristi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Izrađen je u okviru projekta ECO NET. Priručnik je trojezičan: bosanski, hrvatski i srpski jezik i podržava mlade poduzetnike/ce pri razvoju njihovih vlastitih poslovnih ideja.

Primjer: Priručnik za nove direktore/ice, savjetnik i pratilac novih direktora/ica. Savjetnik i pratilac za direktore/ice koji prvi put stupaju na tu funkciju
U Bosni i Hercegovini se u dogovoru sa svim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim institutima u cijeloj državi radilo na Priručniku za nove direktore/ice. Razvijen je u uskoj saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, ministarstvima obrazovanja oba entiteta i 9 kantona, kao i predstavnicima Brčko distrikta BiH.  Težišta sadržaja koje priručnik obrađuje su: plan i program, upravljanje sukobima, rad na projektu, upravljanje uredom, sjednicama i organizacijsko upravljanje, ljudski resursi, strateško planiranje, marketing, pedagoški poslovi, osiguranje kvalitete/evaluacija, diverzitet, inkluzija i individualne potrebe za učenjem i saradnja između škola, roditelja i društva. U saradnji sa pedagoškim institutima OeAD/KKA podržava provođenje uvodnih radionica o korištenju Priručnika za direktore/ice u prvom mandatu.

Kontakt
Lejla Sirbubalo (austrijska izaslanica za obrazovanje)

O odjeljenju:

Sadržajna težišta:

 auf Facebook teilen twitter Drucken