KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube

KKA podržava inovativne oblike zajedničkog učenja unutar i između obrazovnih sistema za jedan ciljani menadžment promjena. Tematska težišta KKA-a orijentišu se po zajedničkim razvojnim prioritetima na sučelju između nacionalnih obrazovnih razvoja i onih na nivou EU-a. Jedno težište odnosi se na područje stručnog obrazovanja. Višejezičnost i raznovrsnost u austrijskim školama i dalje je u porastu. OeAD/KKA potiče dijalog i kooperaciju između obrazovnih institucija u Austriji i glavnih zemalja porijekla djece sa migracijskom pozadinom.PonudeU okviru svojih projekata za dugoročnu podršku obrazovnih reformi, OeAD/KKA organizira mjere stručnog usavršavanja i savjetovanja, aktivnosti u okviru koncepta „peer-learning“, konferencije, okrugle stolove i radionice na temu sljedećih tematskih sadržaja: Razvoj kvaliteta i menadžment obrazovanja Razvoj stručnog obrazovanja orijentiranog prema praksi

Artikel

 Über den Bereich

O odjeljenju


Ova obrazovna kooperacija ispred Saveznog ministarstva za obrazovanje i žene (BMBF) promovira razmjenu i kooperaciju između obrazovnih institucija u istočnoj i južnoj Evropi i Austriji u svrhu dugoročne podrške obrazovnim reformama na preduniverzitetskom nivou.

Projekti se realiziraju preko projektnih biroa koje vode austrijski koordinatori obrazovanja.

U projektne partnere KKA-a spadaju dotična ministarstva, odgovorna za obrazovanje i obuku na preduniverzitetskom nivou, obrazovne agencije, institucije za stručno usavršavanje nastavnika/nastavnica, regionalne obrazovne administracije, škole i drugi stakeholderi u državama partnerima KKA-a i u Austriji.

Dodatno OeAD/KKA podržava Savezno ministarstvo za obrazovanje i žene u realizaciji programa mobilnosti u okviru „Servisnog centra za programe mobilnosti Saveznog ministarstva za obrazovanje i žene“ i u koordinaciji prioritetnog područja 9 „Investicije u ljude i vještine“, strategije EU za dunavsku regiju.

Ciljevi  • KKA podržava inovativne oblike zajedničkog učenja unutar i između obrazovnih sistema za jedan ciljani menadžment promjena.

  • Tematska težišta KKA-a orijentišu se po zajedničkim razvojnim prioritetima na sučelju između nacionalnih obrazovnih razvoja i onih na nivou EU-a. Jedno težište odnosi se na područje stručnog obrazovanja.

  • Višejezičnost i raznovrsnost u austrijskim školama i dalje je u porastu. OeAD/KKA potiče dijalog i kooperaciju između obrazovnih institucija u Austriji i glavnih zemalja porijekla djece sa migracijskom pozadinom.


Ponude


U okviru svojih projekata za dugoročnu podršku obrazovnih reformi, OeAD/KKA organizira mjere stručnog usavršavanja i savjetovanja, aktivnosti u okviru koncepta „peer-learning“, konferencije, okrugle stolove i radionice na temu sljedećih tematskih sadržaja:

  • Razvoj kvaliteta i menadžment obrazovanja

  • Razvoj stručnog obrazovanja orijentiranog prema praksi

  • Poticaj kooperacije između škola i poslovnog sektora

  • Uvođenje novih strategija za predavanje i učenje u svrhu poticanja individualiziranog učenja, baziranog na kompetenciji

  • Poticanje obrazovnih mreža u svrhu podržavanja menadžmenta promjena

  • Poticanje socijalnog uključivanja u obrazovanje i respektabilnog ophođenja sa raznovrsnošću

  • Poticanje obrazovanja za dugoročni razvoj

auf Facebook teilen twitter Drucken