KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube KKA auf flickr Diversitätsblog

In enger Zusammenarbeit mit dem serbischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und technologische Entwicklung setzt KKA in Serbien Projekte zur Unterstützung laufender Bildungsreformen und des internationalen Erfahrungsaustauschs um.

Artikel

 Partnerländer

Republika Srbija


Beograd:
U bliskoj saradnji sa srpskim Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja KKA u Srbiji sprovodi projekte za podršku tekućih obrazovnih reformi i internacionalne razmjene iskustava. Težišta se trenutno nalaze u oblastima srednjeg stručnog obrazovanja i inkluzivnog obrazovanja. Projekte nadgleda regionalni biro KKA Sarajevo.

Težište:

  • Poticanje saradnje škola - privreda

  • Podrška reforme turističko-ugostiteljskog srednjeg stručnog obrazovanja

  • Podrška nastave Preduzeća za vježbu

  • Obrazovnopolitička razmjena iskustava u okviru ERI SEE, vidi odn.


Primjeri:

Saradnja škole i privrede u području turizma
Preduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenje saradnje između partnera iz turističke privrede i turističko-ugostiteljskih škola. Pri tome je jedno od težišta organizacija kvalitetne stručne prakse. Među rezultate projekta spadaju izrada i usidrenje još jednog radnog profila školskih koordinatora/ica stručne praktične nastave kao interfejsa između škola i preduzeća, naročito u organizaciji stručnih praksi. Za provedbu novih radnih profila će se izraditi smjernice koje sadrže i mjere za usidrenje saradnje škole i privrede u školskom razvoju kvalitete. U svrhu boljeg protoka informacija između škola i preduzeća se razvijaju nacionalni web-portali i drugi mehanizmi diseminacije. Regionalno težište projekta omogućuje razmjenu iskustava na ovom polju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Austrije.

U saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje i Pedagoškim institutom se radi na zakonskom utemeljenju novog profila zadatka koordinatora/ice stručne prakse. Pored toga se svi/se koordinatori/ice za stručnu praksu svih turističkih škola Srbije obučavaju u poboljšanju saradnje sa preduzećima, naročito u pogledu na stručne prakse u preduzećima.

Poticanje nastave Preduzeća za vježbu
Cilj ECO NET-a je uvođenje i diseminacija nastave Preduzeća za vježbu u ekonomskim srednjim školama u Crnoj Gori. Uvođenjem novog metodološkog pristupa zvanog „Preduzeće za Vježbu“ ovaj projekat je doprinio modernizaciji ekonomskog stručnog obrazovanja, a u isto vrijeme je poticao sticanje ključnih kompetencija koje su orijentirane ka tržištu rada. Projekat je bio financiran sredstvima Austrijske razvojne agencije (ADA) i Saveznog ministarstva za obrazovanje (BMB).

Za zaštitu kvalitete i dugotrajnost projekta KKA i dalje potiče obuke za voditelje/ice Preduzeća za vježbu u Srbiji. U posljednjem prolazu je 46 nastavnika/ca iz oblasti ekonomije iz 27 škola završilo obuku za voditelja/icu nastave Preduzeća za vježbu. Pored toga KKA podržava centrale Preduzeća za vježbu.

Stručno usavršavanje nastavnika/ca u školama u nerazvijenim regijama
U saradnji sa Education Forum se u srpskim školama, primarno u nerazvijenim regijama, organiziraju stručna usavršavanja za nastavnike/ce u vezi otvorenih oblika učenja. Oko 489 nastavnika/ca iz ukupno 18 škola je prošle godine učestvovalo na ovom dvomodulnom tečaju.

Kontakt:
Lejla Sirbubalo (austrijska izaslanica za obrazovanje)

O nama

Sadržajna težišta

 

 auf Facebook teilen twitter Drucken

 

Facebook


 

Twitter