KulturKontakt Austria -
 
KKA auf Facebook KKA auf twitter KKA auf youtube KKA auf flickr Diversitätsblog

In enger Zusammenarbeit mit dem montenegrinischen Ministerium für Bildung und Sport und anderen Organisationen vor Ort implementiert KKA Projekte zur Unterstützung von Bildungsreformen im voruniversitären Bereich.

Artikel

 Partnerländer

Republika Crna Gora


Podgorica:
U uskoj saradnji sa crnogorskim Ministarstvom za obrazovanje i sport i agencijom za srednje stručno obrazovanje KKA implementira projekte za podršku obrazovnih reformi u preduniverzitetskom području. Sadržajno se težište stavlja na srednje stručno obrazovanje, naročito u oblastima ekonomija i turizam kao i na inkluzivno srednje stručno obrazovanje. Projekte nadgleda KKA regionalni biro Sarajevo.

Težišta:

  • Unapređivanje kooperacije škola – privreda

  • Reforma obrazovanja u turističko-ugostiteljskim školama

  • Inkluzivno srednje stručno obrazovanje


Primjeri:

Kooperacija škola – privreda u oblasti turizma
Preduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenje saradnje između partnera iz turističke privrede i turističko-ugostiteljskih škola. Pri tome je jedno od težišta organizacija kvalitetne stručne prakse. Među rezultate projekta spadaju izrada i usidrenje još jednog radnog profila školskih koordinatora/ica stručne praktične nastave kao interfejsa između škola i preduzeća, naročito u organizaciji stručnih praksi. Za provedbu novih radnih profila će se izraditi smjernice koje sadrže i mjere za usidrenje saradnje škole i privrede u školskom razvoju kvalitete. U svrhu boljeg protoka informacija između škola i preduzeća se razvijaju nacionalni web-portali i drugi mehanizmi diseminacije. Regionalno težište projekta omogućuje razmjenu iskustava na ovom polju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Austrije.

U saradnji sa agencijom za srednje stručno obrazovanje i Ministarstvom za obrazovanje i sport se radi na zakonskom utemeljenju novog profila zadatka koordinatora/ice stručne prakse. Pored toga se svi/se koordinatori/ice za stručnu praksu svih turističkih škola Crne Gore obučavaju u poboljšanju saradnje sa preduzećima, naročito u pogledu na stručne prakse u preduzećima. Portal za oglašavanje za poboljšanje protoka informacija između škola i preduzeća se u međuvremenu počeo koristiti za posredovanje stručnim praksama za sve škole srednjeg stručnog obrazovanja.

SEN – Podrška inkluzivnog srednjeg stručnog obrazovanja
Handbuch zu integrativer Berufsbildung in Montenegro

U okviru projekta „SEN – podrška inkluzivnog srednjeg stručnog obrazovanja“ je mješoviti tim austrijskih i crnogorskih stručnjaka/inja radio na razvoju tečaja za „Inkluzivno srednje stručno obrazovanje“. Glavni fokus se pri tome nalazi na doškolavanju nastavnika/ca za inkluziju u specifičnom kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja. Pored opširnih poduhvata u vezi stručnog usavršavanja i savjetovanja nastavnika/ca je izrađen i priručnik za nastavnike/ce za inkluzivnu nastavu u školama za srednje stručno obrazovanje. KKA podržava zajedno s agencijom za srednje stručno obrazovanje i crnogorskim Ministarstvom za obrazovanje tekuću obuku nastavnika/ca u školama za srednje stručno obrazovanje. Nadalje se individualni plan za razvoj i obrazovanje za sve školske nivoe analizira i dopunjuje u vezi posebnih izazova srednjeg stručnog obrazovanja. Plan tranzicije, koji tumači prijelaz iz osnovne škole u srednje stručno obrazovanje i iz srednjeg stručnog obrazovanja u poslovni svijet, se pod pratnjom austrijske ekspertize također razvija i širi.

Nastava Preduzeća za vježbu – Očuvanje održivosti
Cilj ECO NET-a je uvođenje i diseminacija nastave Preduzeća za Vježbu u ekonomskim srednjim školama u Crnoj Gori. Uvođenjem novog metodološkog pristupa zvanog „Preduzeće za vježbu“ ovaj projekat je doprinio modernizaciji ekonomskog stručnog obrazovanja, a u isto vrijeme je poticao sticanje ključnih kompetencija koje su orijentirane ka tržištu rada. Projekat je bio financiran sredstvima Austrijske razvojne agencije (ADA) i Saveznog ministarstva za obrazovanje (BMB).

Za zaštitu kvalitete i dugotrajnost projekta KKA i dalje potiče obuke za voditelje/ice Preduzeća za vježbu u Crnoj Gori. U posljednjem prolazu je 23 nastavnika/ca iz oblasti ekonomije završilo obuku za voditelja/icu nastave Preduzeća za vježbu. Pored toga KKA podržava centrale Preduzeća za vježbu.

Kontakt:
Lejla Sirbubalo (austrijska izaslanica za obrazovanje)

O odjeljenju:

Sadržajna težišta:

 auf Facebook teilen twitter Drucken

 

Facebook


 

Twitter